تاريخ : سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱ | 11:2 | نویسنده : بیمه پارسیان

کدوم شرکت بیمه برای بیمه عمر بیشترین و بهترین سود رامیدهد؟؟


بیمه پارسیان اعلام کرد بيمه‌هاي عمر این شرکت كه نرخ سود حاصل از سرمايه‌گذاري اندوخته بيمه‌هاي عمر شركت بيمه پارسيان در سال 1388، برابر با 24درصد بوده است كه بالاترين نرخ سود در صنعت بيمه مي‌باشد. به گزارش بینا، بيمه پارسيان در اجراي مواد 16 و 22 آيين‌نامه شماره 13 مصوب شوراي عالي بيمه و عمل به تعهدات موضوع بيمه‌نامه‌هاي عمر، سود مشاركت در منافع (مازاد بر 15درصد) بيمه‌هاي عمر صادره، منتهي به سال مالي 1388 را به حساب بيمه‌نامه ايشان منظور مي‌نمايد. مطابق ضوابط قانوني مربوطه، سود مشاركت در منافع برابر 85درصد سود مازاد بر نرخ تضميني 15درصدخواهد بود كه مطابق ماده 39 آيين‌نامه با احتساب سهم بيمه مركزي جمهوري اسلامي به حساب بيمه‌گذاران محترم منظور خواهد شد.
بيمه‌گذاران دارنده بيمه‌نامه‌هاي مشروحه ذيل به نسبت اندوخته بيمه‌نامه خود از سود مشاركت در منافع برخوردار خواهند شد:
· بيمه عمروسرمايه‌گذاري
· بيمه عمروپس‌انداز (طرحهاي ثابت و افزايشي)
· بيمه عمر با برگشت حق‌بيمه (طرحهاي ثابت و افزايشي)
ميزان قطعي سود مشاركت پس از تقسيم، در گزارش صورت وضعيت ساليانه بيمه‌نامه منعكس و به نحو مقتضي به اطلاع بيمه‌گذاران عزيز خواهد رسيد.


برچسب‌ها: بیشترین سود بیمه, سود بیمه پارسیان, بیشترین سود بیمه ها, بهترین سود بیمه عمر, بهترین شرکت بیمه